​MØRKHØJVEJ 135 • 2860 SØBORG • TLF.: 44 84 17 50

Har du brug for mere info, så kontakt os på nedenstående kontaktformular

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​El-eftersyn hos Kokholm Sørensen EL-Hjælp ​

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et el-eftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et el-eftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. El-eftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder.

Et el-eftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Kokholm Sørensen til at udføre dit el-eftersyn, kan du vide dig sikker på, at eftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Kokholm Sørensen er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation. Vi arbejder hovedsageligt i Herlev, Søborg og Gladsaxe.

Hvis eftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan Kokholm Sørensen desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Kontakt os for yderligere information på telefon 44 84 17 50

Du kan læse mere om eleftersyn her

Hvad er et el-eftersyn? ​

Gennemgang af boligens elinstallationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

Et el eftersyn indeholder ikke:

• Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.

• Dele af installationen, som ikke kan efterses.

• Elinstallationer uden for selve bygningen.

• Hårde hvidevarer.

• Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.

• En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.​

Kokholm Sørensen Aps / Mørkhøjvej 135 / 2860 Søborg / Tlf. 44 84 17 50 - 39 56 09 43 / el@kokholm.nu / CVR: 87937216​